Depression

I Østen siger man, at angst, vrede og depression er de tre tyve af natten! De kommer, når du lader din dør til dit sind stå på klem og dermed ikke er opmærksom på, hvad der sker i dit liv, før det er for sent! De kaldes også lykketyve, da de stjæler lykken.

Det, som en deprimeret person kan opleve, er især tanker i forbindelse med negativ selvopfattelse, selvkritiske tanker, selvbebrejdelser, konstante bekymringer, negative fortolkninger af begivenheder, negative forventninger til fremtiden og fornemmelse af overvældende ansvar. Der kan forekomme søvnbesvær, en konstant overvældende træthed, grådlabilitet og en følelse af at være værdiløs, hjælpeløs og en oplevelse af at være en fiasko. Som deprimeret trækker du dig  ofte tilbage fra kontakt med andre og kan føle dig handlingslammet. Desuden kan du som deprimeret have vanskeligt ved at træffe beslutninger og føre dem ud i livet.
Man ved fra forskningen, at den deprimeredes tanker ofte ikke er baseret på kendsgerninger, og at fortolkningen af en situation mange gange er resultat af tillærte fejlagtige slutninger, som får den deprimerede til at føle sig mere ked af det, end situationen egentlig lagde op til. Desuden ved man, at hver eneste negative tanke påvirker følelserne, og dermed vedligeholdes depressionen.

 

I starten arbejdes der ud fra et kognitivt fundament, hvor der er fokus på at identificere, hvilke tanker, forestillinger, antagelser og holdninger den enkelte har. Næste step er at korrigere tankerne og erstatte dem med mere realistiske tanker. Hjælpen består også i at finde måder, hvorpå den deprimerede kan håndtere dagligdags problemer mere effektivt. Det sker ved vejleding og selvfølgelig egen indsats, så der kan opøves nye færdigheder, der kan hjælpe den enkelte til at få det bedre. Der er endvidere fokus på forebyggelse af tilbagefald, og der vil være små overkommelige hjemmeopgaver fra session til session.